Hotline
+905464966998

Bitkisel Yağ Üretimi Eğitimi

Ana Sayfa / Eğitimler / Eğitim Detay

Bitkisel Yağ Üretimi Eğitimi

iş sağlığı ve tedbirlerine, üretim tekniğine uygun olarak bitkisel sıvı yağ üretim aşamalarını uygulama, ham sıvı yağın rafinasyonu, bitkisel sıvı yağın hidrojenasyonu ile margarin üretilmesi ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Satın Al

Bitkisel Yağ Üretimi Eğitimi

 

Dünyada artan nüfusa paralel olarak yükselen talebi karşılamak için gıda maddeleri ve dolayısıyla bitkisel yağ üretimi artış kaydetmektedir.

Bitkisel yağ üretiminin temel hammaddesi yağlı tohumlardır. Yağlı tohumlar kırma aşamasının ardından kabuklarından ayrıldıktan sonra çeşitli işlemlerden geçirilerek ham yağ ve küspe olarak ikiye ayrılmaktadır. Küspe, hayvan yemi olarak kullanılırken; ham yağ, rafine edilerek sofralık bitkisel yağa dönüştürülmektedir. Ham yağ ayrıca biyodizel üretimi ile sabun ve boya üretiminde de kullanılmaktadır.

Eğitimin Amacı: iş sağlığı ve tedbirlerine,  üretim tekniğine uygun olarak bitkisel sıvı yağ üretim aşamalarını uygulama, ham sıvı yağın rafinasyonu, bitkisel sıvı yağın hidrojenasyonu ile margarin üretilmesi ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

 

Bu sertifikaya sahip kişi;

• İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

• İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

• Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

• Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır

• Yağ yapımında kullanılacak hammaddeleri ayırt eder.

• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yağ yapımında kullanılacak hammaddelerin kütle ve hacim ölçümlerini yapar.

• Yağ yapımında kullanılacak hammaddeleri analiz eder.

• Yağ yapımında kullanılacak hammaddelerin taşınmasını sağlar.

• Yemeklik yağlar tebliği ve üretim tekniğine göre yağ üretimi yapar.

• Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak yağların rafinerizasyon işlemlerini yapar.

• Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak kalite kontrol, depolama ve sevkiyat işlemlerini yapar.

Bitkisel Yağ Üretimi Eğitimi

Bitkisel Yağ Üretimi Eğitimi

 

Dünyada artan nüfusa paralel olarak yükselen talebi karşılamak için gıda maddeleri ve dolayısıyla bitkisel yağ üretimi artış kaydetmektedir.

Bitkisel yağ üretiminin temel hammaddesi yağlı tohumlardır. Yağlı tohumlar kırma aşamasının ardından kabuklarından ayrıldıktan sonra çeşitli işlemlerden geçirilerek ham yağ ve küspe olarak ikiye ayrılmaktadır. Küspe, hayvan yemi olarak kullanılırken; ham yağ, rafine edilerek sofralık bitkisel yağa dönüştürülmektedir. Ham yağ ayrıca biyodizel üretimi ile sabun ve boya üretiminde de kullanılmaktadır.

Eğitimin Amacı: iş sağlığı ve tedbirlerine,  üretim tekniğine uygun olarak bitkisel sıvı yağ üretim aşamalarını uygulama, ham sıvı yağın rafinasyonu, bitkisel sıvı yağın hidrojenasyonu ile margarin üretilmesi ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

 

Bu sertifikaya sahip kişi;

• İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

• İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

• Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

• Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır

• Yağ yapımında kullanılacak hammaddeleri ayırt eder.

• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yağ yapımında kullanılacak hammaddelerin kütle ve hacim ölçümlerini yapar.

• Yağ yapımında kullanılacak hammaddeleri analiz eder.

• Yağ yapımında kullanılacak hammaddelerin taşınmasını sağlar.

• Yemeklik yağlar tebliği ve üretim tekniğine göre yağ üretimi yapar.

• Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak yağların rafinerizasyon işlemlerini yapar.

• Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak kalite kontrol, depolama ve sevkiyat işlemlerini yapar.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Sizi Aramamızı İster misiniz?

Başvuru formunu doldurun eğitimler ile ilgili bilgi vermek için kısa sürede size ulaşalım.